Odpověď na: Cookies na webu

WordPress poradna Fóra WordPress a jeho bezpečnost Cookies na webu Odpověď na: Cookies na webu

#30
Tomáš Vesely
Účastník

Podle vyjádření ÚOOÚ vyjadřuje uživatel souhlas s používáním cookies tím, že v prohlížeči povolí jejich zpracování. Žádná hláška tedy není potřeba.

Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit
webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení.7 Toto nastavení lze považovat za
souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.
Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů.